6 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เป็นมาตรการที่หลายประเทศนำมาใช้ในการควบคุมการระบาดของโควิด-19
ในขณะนี้ ทำได้โดยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน และการ ‘ยืนระยะ’ ห่างจากผู้อื่นประมาณ 1.5-2 เมตรหากเป็นไปได้?
จะสามารถช่วยป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนเยอะมากกว่า 50 คนขึ้นไปมารวมกัน
2.หลีกเลี่ยงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน รถสาธารณะ ร้านสะดวกซื้อ
3.งดการรวมตัวกันในสถานศึกษา ที่ทำงาน หรือสถานบันเทิงต่างๆ
4.รับประทานอาหารควรใช้ช้อนกลางหรือเลือกรับประทานอาหารเป็นชุดสำหรับคนเดียว
5.ระวังหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัส?สิ่งของสาธารณ เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ ลูกบิดประตู ฯลฯ
6. ควรอยู่ในบ้านให้มากที่สุด โอกาสติดโรคน้อยลง

สอบถามเพิ่มเติมและทำนัดได้ที่
📞Tel . 095-6046373
📲Line : @goodtooth

Share:

ใส่ความเห็น